Tiến sĩ Giáo dục chuyên ngành TESOL (Mã công nhận 0451674A và 11752996775)Doctor of Education major in TESOL - Horizons University, France

Tiến sĩ Giáo dục (Doctor of Education) là chương trình Tiến sĩ được thiết kế nhằm cung cấp người học cả năng lực lý luận giáo dục chuyên sâu, năng lực thực hành giảng dạy cũng như khả năng quản lý trong ngành giáo dục.

Chương trình kết hợp giữa các môn học chuyên sâu về sư phạm kết hợp với giai đoạn nghiên cứu luận án Tiến sĩ giúp cân bằng giữa năng lực thực hành và khả năng nghiên cứu khoa học.

Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh được cấp bằng Tiến sĩ giáo dục (Doctor of Education – EdD) là danh hiệu danh giá nhất trong lĩnh vực sư phạm.

Tiến sĩ giáo dục chuyên ngành TESOL yêu cầu nghiên cứu sinh phải làm luận án Tiến sĩ chuyên ngành TESOL. Chuyên ngành TESOL sẽ thể hiện trên bảng điểm.

HU Paris là đại học được công nhận bởi Bộ giáo dục Pháp, công nhận bởi Phòng giáo dục chuyên nghiệp Paris, kiểm định ACBSP, kiểm định ECBE, kiểm định ASIC UK, kiểm định EADL.

Khác biệt về chương trình

 • Chương trình Tiến sĩ Giáo dục (Doctor of Education – EdD) được triển khai nhằm đảm bảo tối ưu năng lực thực hành Sư phạm, khả năng lý luận đặc biệt chuyên sâu và năng lực nghiên cứu khoa học trong ngành Giáo dục.

Khác biệt về mô hình đào tạo

 • Chương trình Tiến sĩ Giáo dục của HU Paris được triển khai theo mô hình Sandwitch kết hợp giữa du học ngắn ngày tại các campus Châu Á và giai đoạn nghiên cứu Tiến sĩ tại địa phương. Chương trình đặc biệt phù hợp với người đi làm khi không làm ảnh hưởng đến công việc cũng như tận dụng môi trường làm việc để tiến hành nghiên cứu và tìm ra giải pháp cho chính đơn vị của mình.

Khác biệt về bằng cấp, kiểm định và công nhận.

Nhận bằng chính quy từ Đại học Horizons Paris, Cộng hòa Pháp. Đại học Đại học Horizons Paris, Cộng hòa Pháp được công nhận và kiểm định toàn diện bởi:

 • Bộ giáo dục Quốc gia, đào tạo đại học và nghiên cứu, Cộng hòa Pháp  theo giấy phép số: 0451674A
 • Sở giáo dục quản lý đào tạo chuyên gia Paris theo đăng ký số 11752996775
 • Kiểm định bởi ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) chuyên sâu cho lĩnh vực đào tạo Sư phạm và Giáo dục. ACBSP là hệ thống kiểm định hàng đầu thế giới dành cho các chương trình quản lý, được công nhận bởi CHEA Hoa Kỳ. ACBSP chỉ kiểm định cho các đại học có đầy đủ giấy phép và công nhận.
 • Kiểm định ECBE (European Council for Business Education) là hệ thống kiểm định uy tín của Châu Âu dành cho đào tạo Quản lý chuyên kiểm định cho các chương trình đại học và sau đại học toàn Châu Âu cho hệ đào tạo truyền thống.
 • Kiể m định EADL (European Association for Distance Learning): Hệ thống kiểm định cho mô hình đào tạo trực tuyến uy tín của Châu Âu.
 • Kiểm định ASIC Vương Quốc Anh: ASIC là tổ chức kiểm định độc lập, được công nhận bởi chính phủ Anh (UK Visas & Immigration (UKVI) – một đơn vị thuộc Bộ nội vụ Anh Quốc). ASIC được công nhận bởi CHEA Hoa Kỳ và HU Paris đạt kiểm định cấp độ cao nhất từ ASIC.
 • Kiểm định bởi ATHE (Association for Transnational Higher Education Accreditation): là tổ chức đảm bảo chất lượng cho đào tạo đại học liên Quốc gia, giúp các chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn European Quality Assurance Register (EQAR).
 • Thành viên của FEDE (Federation for EDucation in Europe) là tổ chức phi chính phủ hoạt động hơn 50 năm nhằm đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp tại Châu Âu.

Cộng hòa Pháp và Việt Nam đã ký kết “Thỏa thuận hành chính giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục quốc gia, Đào tạo đại học và nghiên cứu Pháp về việc công nhận các quá trình đào tạo và văn bằng”, có hiệu lực từ 2004, tái ký năm 2016 (có hiệu lực đến nay) và dự kiến tái ký vào tháng 6/2019

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật đầu tiên được áp dụng cho chương trình Tiến sĩ bao gồm:

Giai đoạn các môn chuyên ngành sâu:

 • Bố trí trợ giảng tiếng Anh trên lớp tại các workshop Tiến sĩ ở nước ngoài.
 • Kiểm tra tiếng Anh bài làm trước khi nộp.
 • Cung cấp tài khoản tiếng Anh tự học trên hệ thống TIAN.vn giúp học viên từng bước gia tăng năng lực tiếng Anh.

Giai đoạn học phương pháp nghiên cứu

 • Bố trí chuyên gia về phương pháp nghiên cứu, chuyên gia xử lý dữ liệu đồng hành cùng giảng viên nước ngoài từ HU Paris giúp học viên hiểu sâu về phương pháp nghiên cứu và các kỹ thuật phân tích, thống kê.

Giai đoạn nghiên cứu

Bố trí giảng viên hướng dẫn Việt Nam đồng hành cùng giảng viên hướng dẫn quốc tế theo suốt thời gian làm luận án của nghiên cứu sinh.

 • Tổ chức các workshop hướng dẫn nghiên cứu.
 • Tổ chức bảo vệ thử trước khi bảo vệ chính thức.
 • Tổ chức kiểm tra tiếng Anh và kiểm tra tính trùng lắp của luận văn trước khi nộp luận án.

Giai đoạn bảo vệ luận án Tiến sĩ

 • Bố trí trợ lý nghiên cứu hỗ trợ trong quá trình bảo vệ luận án.

Giai đoạn điều chỉnh luận án sau bảo vệ

 • Bố trí trợ lý nghiên cứu phối hợp cùng giảng viên hướng dẫn điều chỉnh luận án (nếu có) sau khi bảo vệ
 • Kiểm tra tiếng Anh và kiểm tra tính trùng lắp trước khi nộp bài hoàn chỉnh và nhận bằng Tiến sĩ.

Khác biệt về chi phí:

 • Được áp dụng học phí cho sinh viên Châu Á
 • Được hỗ trợ vay khuyến học với 100% lãi suất được thanh toán bởi đối tác địa phương.
 • Được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi và khách sạn từ 3 sao trở lên cho các chuyến du học ngắn ngày tại campus Châu Á.

Các môn học

Chương trình Tiến sĩ Giáo dục được triển khai theo 120 tín chỉ chuẩn ECTS (European Credit Transfer System) gồm 5 môn học, mỗi môn 10 tín chỉ ECTS và luận án Tiến sĩ với 70 tín chỉ ECTS. Các môn học bao gồm:

 • Understanding Learning and Learners (Hiểu việc dạy và học viên) 10 ECTS
 • Creating A Conducive Learning Environment (Xây dựng môi trường học tập hiệu quả) 10 ECTS
 • Managing and Leading Digital Education (Quản lý và lãnh đạo Giáo dục số) 10 ECTS
 • Leadership and Organisation Transformation (Lãnh đạo và cải tiến tổ chức) 10 ECTS
 • Education Research and Methodology (Nghiên cứu giáo dục và Phương pháp) 10 ECTS
 • Thesis (Luận án Tiến sĩ) 70 ECTS

Mô hình tổ chức:

 • Tham gia Workshop ngắn ngày 3 đợt tại campus Châu Á
 • Nghiên cứu tại địa phương hoặc bất kỳ đâu có thể lấy được dữ liệu nghiên cứu
 • Bảo vệ luận án tại campus Châu Á với hội đồng được Horizons University đề cử.
 • Nhận bằng tại Châu Á hoặc tại Paris Pháp.

Chi phí gốc

Chi phí cho nghiên cứu sinh Việt Nam

Phí đăng ký: 200 USD 200 USD
Doctor of Education, HU Paris, France: 12,900 USD 12,900 USD
Vé máy bay khứ hồi 4 chuyến: 1,000 USD Được hỗ trợ
Khách sạn chuẩn 3 sao trở lên cho 4 chuyến du học ngắn ngày tại Châu Á: 1,000 USD Được hỗ trợ
Hỗ trợ nghiên cứu: 1000 USD Được hỗ trợ
Hỗ trợ tiếng Anh: 1000 USD Được hỗ trợ
Workshop hướng dẫn đề xuất nghiên cứu (Proposal): 200 USD Được hỗ trợ
Workshop hướng dẫn xử lý dữ liệu: 200 USD Được hỗ trợ
Workshop chuẩn bị cho bảo vệ: 200 USD Được hỗ trợ
Tổng cộng: 17,700 USD 13,100 USD

Học phí trọn khóa cho chương trình Tiến sĩ Giáo dục (Doctor of Education) là 12,900 USD với phí xét duyệt hồ sơ là 200 USD. Học viên được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi và khách sạn từ 3 sao trở lên cho 3 chuyến du học ngắn ngày tại campus Châu Á, 1 chuyến bảo vệ tại Châu Á.

Học phí đã bao gồm:

 • Học phí chương trình
 • Giảng viên hướng dẫn nước ngoài
 • Trợ lý hướng dẫn Việt Nam
 • Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh
 • Vé máy bay khứ hồi 4 chuyến
 • Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao trở lên cho 3 chuyến du học ngắn ngày và 1 chuyến bảo vệ luận án Tiến sĩ.
 • Workshop hướng dẫn phát triển Proposal (tại địa phương)
 • Workshop hướng dẫn xử lý dữ liệu (tại địa phương)
 • Workshp hướng dẫn chuẩn bị bảo vệ (tại địa phương)

Lộ trình thanh toán:

 • Nộp hồ sơ và phí xét duyệt hồ sơ: 200 USD ngay khi làm hồ sơ.
 • Học phí đợt 1: 5,000 USD, 1 tháng trước khi học tại nước ngoài.
 • Học phí đợt 2: 4,900 USD Sau 6 tháng kể từ ngày thanh toán học phí đợt 1 và trước 1 tháng khi học tại nước ngoài.
 • Học phí đợt 3: 3,000 USD Sau 6 tháng kể từ ngày thanh toán học phí đợt 2 và trước khi học tập tại nước ngoài.

Lưu ý:

 • Chi phí không bao gồm chi phí tham gia lễ tốt nghiệp tại Châu Á hoặc tại Paris Pháp.
 • Trong trường hợp nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình trong 3 năm, từ năm thứ 4 trở đi, chi phí để duy trì tư cách nghiên cứu sinh là 2,000 USD/ 1 năm.

Tiêu chuẩn đầu vào

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ các ngành liên quan đến tiếng Anh
 • Các chuyên ngành khác cần phải là chuyên ngành khoa học xã hội có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò giảng viên tiếng Anh
 • Tiếng Anh đạt yêu cầu IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương. Nếu không có bằng tiếng Anh đạt yêu cầu xét duyệt hồ sơ của Horizon Paris.
 • Miễn tiếng Anh nếu bằng Thạc sĩ hoặc Cử nhân học từ chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật dành cho chương trình Tiến sĩ Giáo dục của Horizons University, Paris bao gồm:

Giai đoạn các môn chuyên ngành sâu:

 • Bố trí trợ giảng tiếng Anh trên lớp
 • Kiểm tra tiếng Anh bài làm trước khi nộp
 • Cung cấp tài khoản tiếng Anh tự học trên hệ thống TIAN.vn giúp học viên từng bước gia tăng năng lực tiếng Anh.

Giai đoạn học phương pháp nghiên cứu

 • Bố trí chuyên gia về phương pháp nghiên cứu, chuyên gia xử lý dữ liệu đồng hành cùng giảng viên nước ngoài từ Horizons University giúp học viên hiểu sâu về phương pháp nghiên cứu và các kỹ thuật phân tích, thống kê.

Giai đoạn nghiên cứu

Bố trí trợ lý hướng dẫn Việt Nam đồng hành cùng giảng viên hướng dẫn quốc tế theo suốt thời gian làm luận án của nghiên cứu sinh.

 • Tổ chức các workshop hướng dẫn nghiên cứu.
 • Tổ chức bảo vệ thử trước khi bảo vệ chính thức.
 • Tổ chức kiểm tra tiếng Anh và kiểm tra tính trùng lắp của luận văn trước khi nộp luận án.

Giai đoạn bảo vệ luận án Tiến sĩ

 • Bố trí trợ lý nghiên cứu hỗ trợ trong quá trình bảo vệ luận án.

Giai đoạn điều chỉnh luận án sau bảo vệ

 • Bố trí trợ lý nghiên cứu phối hợp cùng giảng viên hướng dẫn điều chỉnh luận án (nếu có) sau khi bảo vệ
 • Kiểm tra tiếng Anh và kiểm tra tính trùng lắp trước khi nộp bài hoàn chỉnh và nhận bằng Tiến sĩ.
 • Nghiên cứu sinh khi tham gia chương trình được hỗ trợ:

  • Vé máy bay khứ hồi cho 4 chuyến bao gồm 3 chuyến du học tại campus Châu Á và 1 chuyến bảo vệ luận án Tiến sĩ tại campus Châu Á
  • Khách sạn 3 sao trở lên cho 3 chuyến du học và 1 chuyến bảo vệ luận án tại nước ngoài.
  • Miễn phí chi phí hỗ trợ tiếng Anh.
  • Miễn phí chi phí bố trí trợ lý hướng dẫn nghiên cứu Việt Nam
  • Miễn phí các workshop nghiên cứu tại Việt Nam đồng hành cùng nghiên cứu sinh trong quá trình nghiên cứu.
Liên hệ TESOL Gate

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

LRN UK Level 3 in TESOL programme helps graduate learners to meet the job requirement as English teachers at English language centers

Learning Resources Network
Level 3 Certificate in TESOL, Accredited by Ofqual UK

Liên hệ TESOL Gate để nhận đầy đủ thông tin và các chính sách ưu đãi học phí