Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế bằng kép (UK - France) chuyên ngành ESLMaster of International Education in ESL

Chương trình Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế bằng kép (Master of Art in International Education) chuyên ngành ESL là chương trình bằng kép kết hợp giữa bằng Level 7 Postgraduate Diploma Educational Leadership and Management của TQUK Vương Quốc Anh và bằng Master of Art in International Education của HU Paris với 2 giai đoạn nhằm trang bị cho học viên kiến thức và năng lực nghề nghiệp chuyên sâu trong lý luận và thực hành giảng dạy.

Đây không phải là chương trình Quản lý giáo dục thuần túy mà là Thạc sĩ Giáo dục (Master of Arts in International Eductaion), do đó chương trình tập trung toàn bộ các môn cho công tác hoạch định và quản lý đào tạo, chuẩn bị học liệu, kỹ năng đào tạo trên lớp, hoạt động đánh giá sau đào tạo cũng như quy trình cải tiến và lãnh đạo tổ chức giáo dục nhằm đảm bảo quá trình quản lý và đào tạo hiệu quả.

Chương trình triển khai theo mô hình du học cho người đi làm và bận rộn đầu tiên tại Việt Nam với trải nghiệm du học quốc tế mà không ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Chương trình chuyên ngành ESL sẽ tham gia chung với các chuyên ngành khác, nhưng vào giai đoạn nghiên cứu sẽ triển khai nghiên cứu về đề tài giảng dạy tiếng Anh. Chuyên ngành ESL sẽ được thể hiện ngay trên bảng điểm.

Nhận 2 bằng Thạc sĩ với Thạc sĩ thực hành (Level 7) chuyên ngành quản lý và lãnh đạo Giáo dục từ TQUK Vương Quốc Anh và bằng Thạc sĩ Giáo dục (Master of Art in International Education) từ HU Paris

Triết lý đào tạo:

Chương trình cũng cung cấp các kiến thức và kỹ năng đào tạo và quản lý giáo dục theo khuynh hướng giáo dục quốc tế như đào tạo có ứng dụng công nghệ, các mô hình đào tạo tập trung vào người học (learner-centric), đào tạo theo dự án (project based education), kỹ năng cải tiến dựa vào thống kê và nghiên cứu (research-based methods) và các kỹ năng quản lý giáo dục nâng cao.

Chương trình được thiết kế định hướng thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ giảng viên và quản lý giáo dục có năng lực trong đào tạo phổ thông, đào tạo tiếng Anh, đào tạo cho người trưởng thành cũng như các chuyên gia có kiến thức chuyên môn nhưng chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng đứng lớp.

Kỹ năng sau khi tốt nghiệp:

 • Năng lực lãnh đạo và quản lý trong ngành giáo dục (Educational Leadership & Management)
 • Năng lực lãnh đạo và quản lý giảng dạy (Instructional Leadership & Management)
 • Năng lực lãnh đạo và phát triển trường (Strategic Leadership & School Improvement)
 • Năng lực quản lý giáo dục trong kỷ nguyên số(Leading Digital Education)
 • Năng lực quản lý văn hóa và thay đổi trong tổ chức (Organisational Culture and Change)
 • Năng lực nghiên cứu giáo dục chuyên sâu (Research in Educational Leadership & Management).
 • Phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý các trung tâm Anh ngữ.

Năng lực sau khi tốt nghiệp:

 • Xem xét, đánh giá tính gắn kết giữa lý thuyết và thực hành cũng như khả năng tổng hợp kiến thức để hình thành bài giảng một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.
 • Kỹ năng phân tích và tư duy biện chứng nhằm giải quyết một số vấn đề mà một giảng viên phải đương đầu hằng ngày.
 • Hoặch định và thực thi các dự án đổi mới và cải tiến hoạt động giáo dục và đào tạo thông qua kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng hình thành các nghiên cứu khoa học phục vụ cho hoạt động đào tạo.
 • Xây dựng mạng lưới chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hình thành mô hình học tập suốt đời (life-long learning).

Khác biệt về chương trình

 • Chương trình Master of Art in International Education chuyên ngành ESL cân bằng giữa năng lực thực hành giảng dạy và quản lý giáo dục (giai đoạn 1) và năng lực nghiên cứu chuyên sâu cấp độ Thạc sĩ (giai đoạn 2)

Khác biệt về mô hình đào tạo

 • Chương trình Thạc sĩ Giáo dục Quốc Tế của HU Paris được triển khai theo mô hình du học cho người bận rộn, không ảnh hưởng đến công việc nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm việc học của du học sinh. Học viên có thể tận dụng môi trường làm việc hiện tại để áp dụng những gì đã học vào việc làm và nghiên cứu tốt nghiệp ngay tại nơi làm việc.

Khác biệt về bằng cấp, kiểm định và công nhận.

Nhận 2 bằng chính quy từ TQUK Vương Quốc Anh và bằng Master of Art in International Education từ Đại học Horizons Paris, Cộng Hòa Pháp.

Bằng Thạc sĩ thực hành chuyên ngành Lãnh đạo và quản lý giáo dục Level 7 Postgraduate Diploma Educational Leadership and Management từ TQUK Vương Quốc Anh có các đặc điểm:

 • Công nhận chính thức từ Ofqual Vương Quốc Anh
 • Level 7 được công nhận là Thạc sĩ tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, Châu Úc, Châu Á và một số Hiệp hội ngành nghề Hoa Kỳ

Bằng Master of Art in International Education (MAIE) Đại học Horizons Paris, Cộng hòa Pháp. Đại học Đại học Horizons Paris, Cộng hòa Pháp được công nhận và kiểm định toàn diện bởi:

 • Bộ giáo dục Quốc gia, đào tạo đại học và nghiên cứu, Cộng hòa Pháp  theo giấy phép s: 0451674A
 • Sở giáo dục quản lý đào tạo chuyên gia Paris theo đăng ký số 11752996775
 • Kiểm định bởi ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) chuyên sâu cho lĩnh vực đào tạo Sư phạm và Giáo dục. ACBSP là hệ thống kiểm định hàng đầu thế giới dành cho các chương trình quản lý, được công nhận bởi CHEA Hoa Kỳ. ACBSP chỉ kiểm định cho các đại học có đầy đủ giấy phép và công nhận.
 • Kiểm định ECBE (European Council for Business Education) là hệ thống kiểm định uy tín của Châu Âu dành cho đào tạo Quản lý chuyên kiểm định cho các chương trình đại học và sau đại học toàn Châu Âu cho hệ đào tạo truyền thống.
 • Kiể m định EADL (European Association for Distance Learning): Hệ thống kiểm định cho mô hình đào tạo trực tuyến uy tín của Châu Âu.
 • Kiểm định ASIC Vương Quốc Anh: ASIC là tổ chức kiểm định độc lập, được công nhận bởi chính phủ Anh (UK Visas & Immigration (UKVI) – một đơn vị thuộc Bộ nội vụ Anh Quốc). ASIC được công nhận bởi CHEA Hoa Kỳ và HU Paris đạt kiểm định cấp độ cao nhất từ ASIC.
 • Kiểm định bởi ATHE (Association for Transnational Higher Education Accreditation): là tổ chức đảm bảo chất lượng cho đào tạo đại học liên Quốc gia, giúp các chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn European Quality Assurance Register (EQAR).
 • Thành viên của FEDE (Federation for EDucation in Europe) là tổ chức phi chính phủ hoạt động hơn 50 năm nhằm đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp tại Châu Âu.

Cộng hòa Pháp và Việt Nam đã ký kết “Thỏa thuận hành chính giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục quốc gia, Đào tạo đại học và nghiên cứu Pháp về việc công nhận các quá trình đào tạo và văn bằng”, có hiệu lực từ 2004, tái ký năm 2016 (có hiệu lực đến nay) và dự kiến tái ký vào tháng 6/2019

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật đầu tiên được áp dụng cho chương trình MAIE bao gồm:

Giai đoạn các môn chuyên ngành sâu:

 • Bố trí trợ giảng viên bản địa trên lớp tại các workshop Thạc sĩ tại địa phương
 • Kiểm tra tiếng Anh bài làm trước khi nộp.
 • Cung cấp tài khoản tiếng Anh tự học trên hệ thống TIAN.vn giúp học viên từng bước gia tăng năng lực tiếng Anh.

Giai đoạn học phương pháp nghiên cứu

 • Bố trí chuyên gia về phương pháp nghiên cứu, chuyên gia xử lý dữ liệu đồng hành cùng giảng viên nước ngoài từ HU Paris giúp học viên hiểu sâu về phương pháp nghiên cứu và các kỹ thuật phân tích, thống kê.

Giai đoạn nghiên cứu và viết luận văn Thạc sĩ

Bố trí giảng viên hướng dẫn Việt Nam đồng hành cùng giảng viên hướng dẫn quốc tế theo suốt thời gian làm luận án của nghiên cứu sinh.

 • Tổ chức các workshop hướng dẫn nghiên cứu.
 • Tổ chức bảo vệ thử trước khi bảo vệ chính thức.
 • Tổ chức kiểm tra tiếng Anh và kiểm tra tính trùng lắp của luận văn trước khi nộp luận án.

Khác biệt về chi phí:

 • Được áp dụng học phí cho sinh viên Châu Á
 • Được hỗ trợ vay khuyến học với 100% lãi suất được thanh toán bởi đối tác địa phương.

Sinh viên chương trình Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế của HU Paris, học viên trải qua 2 giai đoạn với (1) Giai đoạn các môn cốt lõi và (2) giai đoạn nghiên cứu dự án tốt nghiệp.

Các môn cốt lõi

 • Lãnh đạo và quản lý trong ngành giáo dục (Educational Leadership & Management)
 • Lãnh đạo và quản lý giảng dạy (Instructional Leadership & Management)
 • Lãnh đạo và phát triển trường (Strategic Leadership & School Improvement)
 • Quản lý giáo dục trong kỷ nguyên số(Leading Digital Education)
 • Quản lý văn hóa và thay đổi trong tổ chức (Organisational Culture and Change)
 • Nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý và lãnh đạo Giáo dục (Research in Educational Leadership & Management)

Môn chuyên ngành ESL: Sinh viên sẽ làm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành ESL với định hướng quản lý cơ sở/ chương trình giảng dạy tiếng Anh.

Học phí gốc

Học phí cho sinh viên Việt Nam

Phí đăng ký: 200 USD 200 USD
MA in International Education Horizon University, Paris: 7,700 USD 6,900 USD
Level 7 Postgraduate Diploma in Educational Leadership and Management (“PGDELM”) TQUK Vương Quốc Anh: 5,000 USD Đã bao gồm
Hỗ trợ tiếng Anh: 1000 USD Được hỗ trợ
Hỗ trợ vé máy báy khứ hồi cho các chuyến du học: 1000 USD Được hỗ trợ
Hỗ trợ khách sạn từ 3 sao trở lên cho các chuyến du học: 1000 USD Được hỗ trợ
Hỗ trợ nghiên cứu: 500 USD Được hỗ trợ
Tổng cộng: 15,900 USD 7,100 USD

Lộ trình thanh toán chi tiết:

 • Phí làm hồ sơ: 200 USD thanh toán ngay khi làm hồ sơ nhập học.
 • Đợt 1: 2,500 USD trước khi nhập học 1 tháng
 • Đợt 2: 2,500 USD sau đợt thanh toán thứ nhất 3 tháng
 • Đợt 3: 1,900 USD sau đợt thanh toán thứ hai 3 tháng

Lưu ý:

 • Phí đã bao gồm hỗ trợ tiếng Anh và nghiên cứu.
 • Phí đã bao gồm vé máy bay khứ hồi.
 • Phí đã bao gồm khách sạn từ 3 sao trở lên.
 • Phí chưa bao gồm phí dự lễ tốt nghiệp.

Hỗ trợ vay khuyến học với 0% lãi suất

 • Viện MBA, đối tác khoa học của HU Paris phối hợp cùng các ngân hàng tại Việt Nam hỗ trợ làm hồ sơ vay khuyến học.
 • Viện MBA hỗ trợ học viên 100% lãi suất khi vay khuyến học.
 • Hồ sơ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể và giải ngân 1 lần trước khi nhập học.

Điều kiện tham gia:

 • Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành. Nếu tốt nghiệp cao đẳng cần tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Tiếng Anh đủ năng lực đọc và nghiên cứu tài liệu.

Viện MBA là đối tác khoa học của HU, học viên khi tham gia học tập với Veritas được sử dụng hệ thống hỗ trợ học thuật từ Viện MBA bao gồm:

Bên cạnh bằng Master của Horizons University, học viên còn nhận bằng Level 7 Post Graduate Diploma in Education Leadership and Management của TQUK

TQUK (Training Qualification UK) là tổ chức được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh. Với chương trình Master of Arts in International Education, bên cạnh bằng chính quy được cấp bởi Horizons Universtity, sinh viên còn được cấp thêm bằng Level 7 Post Graduate Diploma in Education Leadership and Management từ TQUK với sự đánh giá và khảo thí của London Examination Board.

Ý nghĩa của Level 7 Post Graduate Diploma

Tại Vương Quốc Anh và Châu Âu, hệ đào tạo thực hành được thiết kế theo Level với Level 7 là Thạc sĩ. Level 7 Post Graduate Diploma được công nhận là Thạc sĩ không chỉ tại Vương Quốc Anh mà còn tại Châu Âu, Châu Úc, Châu Á, Nam Phi và một số hiệp hội ngành nghề Hoa Kỳ.

Bằng mẫu

Tham khảo:

 1. Trang web của TQUK: TẠI ĐÂY
 2. So sánh level 7 tại Vương Quốc Anh với các quốc gia khác: TẠI ĐÂY
 3. Level 7 là Thạc sĩ (Master) tại Vương Quốc Anh: TẠI ĐÂY
Liên hệ TESOL Gate

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

LRN UK Level 3 in TESOL programme helps graduate learners to meet the job requirement as English teachers at English language centers

Learning Resources Network
Level 3 Certificate in TESOL, Accredited by Ofqual UK

Liên hệ TESOL Gate để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến