Level 7 in TESOL LEB-TQUK & Master of Arts in TESOL của Horizons UniversityNhận 2 bằng Thạc sĩ với Level 7 TESOL của TQUK và MA in TESOL của Đại học Horizons, Cộng hòa Pháp

Chương trình Thạc sĩ TESOL (Master of Arts in TESOL) là chương trình bằng kép kết hợp giữa bằng Level 7 Postgraduate Diploma in TESOL của TQUK Vương Quốc Anh và bằng Master of Art in TESOL của Đại học HU Paris với 2 giai đoạn nhằm trang bị cho học viên kiến thức và năng lực giảng dạy chuyên sâu về Tiếng Anh.

Đây không phải là chương trình định hướng quản lý giáo dục mà là chương trình Thạc sĩ chuyên ngành TESOL, do đó các môn học không tập trung vào công tác hoạch định và quản lý trong ngành giáo dục mà chuyên sâu trong bồi dưỡng chuyên gia đứng lớp hoặc có thể đào tạo lại lớp giảng viên tiếng Anh kế thừa.

Chương trình triển khai theo mô hình du học cho người đi làm và bận rộn đầu tiên tại Việt Nam với trải nghiệm du học quốc tế mà không ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Nhận 2 bằng Thạc sĩ với Thạc sĩ thực hành (Level 7 Postgraduate Diploma in TESOL) từ TQUK Vương Quốc Anh và bằng Thạc sĩ TESOL (Master of Art in TESOL) từ HU Paris

Triết lý đào tạo:

Chương trình cũng cung cấp các kiến thức và kỹ năng đứng lớp để giảng dạy tiếng Anh theo khuynh hướng và trong môi trường giáo dục quốc tế, đồng thời trang bị các kỹ năng hiện đại của một giảng viên tiếng Anh như ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, các mô hình đào tạo tiên tiến và tâm lý sư phạm.

Chương trình được thiết kế định hướng thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ giảng viên tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể học ngay lên Tiến sĩ TESOL hoặc Tiến sĩ lý luận ngôn ngữ Tiếng Anh.

Năng lực sau khi tốt nghiệp:

 • Hiểu tính bản chất của ngôn ngữ Anh.
 • Hiểu được năng lực cần có của một giảng viên tiếng Anh
 • Hiểu các kỹ thuật cần có của một giảng viên tiếng Anh
 • Hiểu được người học và chính bản thân mình (người dạy)
 • Biết cách thiết kế bài giảng
 • Biết cách hoạch định quá trình giảng dạy
 • Biết cách tương tác với học viên trong các môi trường học (learning environments) khác nhau
 • Hiểu về ngôn ngữ học (Linguistics)
 • Kỹ năng và phương pháp đứng lớp thực hành.

Khác biệt về chương trình

 • Chương trình Master of Art in TESOL là chương trình kết hợp giữa năng lực giảng dạy tiếng Anh thực hành ở giai đoạn Level 7 Post Graduate Diploma và giai đoạn nghiên cứu TESOL chuyên sâu cấp độ Thạc sĩ (Giai đoạn MA in TESOL)

Khác biệt về mô hình đào tạo

 • Chương trình Thạc sĩ TESOL của HU Paris được triển khai theo mô hình du học cho người bận rộn, không ảnh hưởng đến công việc nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm việc học của du học sinh. Học viên có thể tận dụng môi trường làm việc hiện tại để áp dụng những gì đã học vào việc làm và nghiên cứu tốt nghiệp ngay tại nơi làm việc.

Khác biệt về bằng cấp, kiểm định và công nhận.

Nhận 2 bằng chính quy từ Level 7 in TESOL của LEB-TQUK Vương Quốc Anh và bằng Master of Art in TESOL từ Đại học Horizons Paris, Cộng Hòa Pháp.

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật đầu tiên được áp dụng cho chương trình MA in TESOL bao gồm:

Giai đoạn các môn chuyên ngành sâu:

 • Bố trí hoạt động học tập tại các campus Châu Á (Singapore, Malaysia, Thái Lan) với tiện nghi từ 3 sao trở lên.

Giai đoạn học phương pháp nghiên cứu

 • Bố trí chuyên gia về phương pháp nghiên cứu, chuyên gia xử lý dữ liệu đồng hành cùng giảng viên nước ngoài từ HU Paris giúp học viên hiểu sâu về phương pháp nghiên cứu và các kỹ thuật phân tích, thống kê.

Giai đoạn nghiên cứu và viết luận văn Thạc sĩ

Bố trí giảng viên hướng dẫn Việt Nam đồng hành cùng giảng viên hướng dẫn quốc tế theo suốt thời gian làm luận án của nghiên cứu sinh.

 • Tổ chức các workshop hướng dẫn nghiên cứu.
 • Tổ chức bảo vệ thử trước khi bảo vệ chính thức.
 • Tổ chức kiểm tra tiếng Anh và kiểm tra tính trùng lắp của luận văn trước khi nộp luận án.

Khác biệt về chi phí:

 • Được áp dụng học phí cho sinh viên Châu Á
 • Được hỗ trợ vay khuyến học với 100% lãi suất được thanh toán bởi đối tác địa phương.

Module 1: Second Language Learning and Acquisition

 • Topic 1 – Background to Second Language Acquisition Topic 2 – Goals of Language Teaching
 • Topic 3 – General Models of Second Language Learning Topic 4 – Social Aspects of Second Language Learning
 • Topic 5 – Psychological Aspects of Second Language Learning Topic 6 – Linguistic Aspects of Language
 • Topic 7 – Second Language User and Native Speaker
 • Topic 8 – Learning Different Types of Grammar Topic 9 – Learning Vocabulary
 • Topic 10 – Acquiring Pronunciation Topic 11 – Acquiring Writing Style
 • Topic 12 – Individual Differences in Second Language Acquisition

Module 2: Teaching Reading and Writing

 • Topic 1 – The Nature of Reading Topic 2 – Models of Reading
 • Topic 3 – Reading and the Second Language Reader
 • Topic 4 – Social Contexts and Motivation to Read Topic 5 – Individual Student Variation
 • Topic 6 – Reading and Vocabulary Development Topic 7 – Strategic and Fluent Reader
 • Topic 8 – Extensive and Intensive Reading
 • Topic 9 – Theoretical Orientations to Second Language Writing Topic 10 – Learning to Write in the Second Language
 • Topic 11 – Writing Process
 • Topic 12 – Response, Error Correction and Grading Topic 13 – Second Language Writing and Culture Topic 14 – Writer’s Workshop Approach

Module 3: Teaching Listening and Speaking

 • Topic 1 – Listening as Comprehension & Listening as Acquisition Topic 2 – Cyclical Approach in Teaching Listening
 • Topic 3 – Principles of Developing Listening Activities Topic 4 – Types of Meaning for Listening
 • Topic 5 – Examples of Listening Activities
 • Topic 6 – Learning Styles and Listening Strategies Topic 7 – Functions of Speaking
 • Topic 8 – Talk as Interaction, Transaction and Performance Topic 9 – Types of Speaking Activities
 • Topic 10 – Assessment of Speaking
 • Topic 11 – Teaching Pronunciation in a Second or Foreign Language Topic 12 – Speaking and Listening Fluency

Module 4: Digital Technology and Materials Development

 • Topic 1 – Theories Underlying Use of Technology in Language Learning Topic 2 – Teaching Listening and Technology
 • Topic 3 – Reading and Technology Topic 4 – Listening and Technology Topic 5 – Speaking and Technology Topic 6 – Writing and Technology
 • Topic 7 – Computer Assisted Language Learning Topic 8 – Visual Learning
 • Topic 9 – Language Games
 • Topic 10 – Materials Development
 • Topic 11 – Social Media and Language Learning Topic 12 – Apps and Language Learning

Module 5: Language Assessment and Testing

 • Topic 1 – Role and Purpose of Testing and Evaluation Topic 2 – Principles of Test and Measurement
 • Topic 3 – Limitation of Tests
 • Topic 4 – Basic Statistics and Measurement Topic 5 – Reliability of Tests
 • Topic 6 – Validity of Tests Topic 7 – Item Analysis
 • Topic 8 – Different Formats of Assessment Topic 9 – Objective Language Tests
 • Topic 10 – Subjective Language Tests Topic 11 – Technology in Assessment Topic 12 – Authentic Assessment

Module 6: Research Methods in Second Language Learning

 • Topic 1 – Research in Teaching and Learning Second Language Topic 2 – Identification of a Research Problem
 • Topic 3 – Quantitative and Qualitative Research Topic 4 – Research Problem and Research Hypothesis Topic 5 – Review of Related Literature
 • Topic 6 – Sampling
 • Topic 7 – Experimental Research Topic 8 – Survey
 • Topic 9 – Interview, Observation and Document Analysis Topic 10 – Analysis of Quantitative Data
 • Topic 11 – Qualitative Data Analysis Topic 12 – Writing the Research Report

Thesis

Học phí gốc

Học phí cho sinh viên Việt Nam

Phí đăng ký: 200 USD 200 USD
MA in International Education Horizon University, Paris 6,900 USD
Level 7 Postgraduate Diploma in Educational Leadership and Management (“PGDELM”) TQUK Vương Quốc Anh Đã bao gồm
Hỗ trợ tiếng Anh: 1000 USD Được hỗ trợ
Hỗ trợ vé máy báy khứ hồi cho các chuyến du học: 1000 USD Được hỗ trợ
Hỗ trợ khách sạn từ 3 sao trở lên cho các chuyến du học: 1000 USD Được hỗ trợ
Hỗ trợ nghiên cứu: 500 USD Được hỗ trợ
7,100 USD

Lộ trình thanh toán chi tiết:

 • Phí làm hồ sơ: 200 USD thanh toán ngay khi làm hồ sơ nhập học.
 • Đợt 1: 2,500 USD trước khi nhập học 1 tháng
 • Đợt 2: 2,500 USD sau đợt thanh toán thứ nhất 3 tháng
 • Đợt 3: 1,900 USD sau đợt thanh toán thứ hai 3 tháng

Lưu ý:

 • Phí đã bao gồm hỗ trợ tiếng Anh và nghiên cứu.
 • Phí đã bao gồm vé máy bay khứ hồi.
 • Phí đã bao gồm khách sạn từ 3 sao trở lên.
 • Phí chưa bao gồm phí dự lễ tốt nghiệp.

Hỗ trợ vay khuyến học với 0% lãi suất

 • Viện MBA, đối tác khoa học của HU Paris, LEB-TQUK phối hợp cùng các ngân hàng tại Việt Nam hỗ trợ làm hồ sơ vay khuyến học.
 • Viện MBA hỗ trợ học viên 100% lãi suất khi vay khuyến học.
 • Hồ sơ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể và giải ngân 1 lần trước khi nhập học.

Điều kiện tham gia:

 • Tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh hoặc các ngành liên quan đến sư phạm.
 • Nếu không tốt nghiệp sư phạm tiếng Anh, tiếng Anh cần tối thiểu B2 trở lên hoặc tương đương.

Bên cạnh bằng MA in TESOL của Horizons University, học viên còn nhận bằng Level 7 Post Graduate Diploma in TESOL của TQUK

TQUK (Training Qualification UK) là tổ chức được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh. Với chương trình MA in TESOL, bên cạnh bằng chính quy được cấp bởi Horizons Universtity, sinh viên còn được cấp thêm bằng Level 7 Post Graduate Diploma in TESOL từ TQUK với sự đánh giá và khảo thí của London Examination Board.

Ý nghĩa của Level 7 Post Graduate Diploma

Tại Vương Quốc Anh và Châu Âu, hệ đào tạo thực hành được thiết kế theo Level với Level 7 là Thạc sĩ. Level 7 Post Graduate Diploma được công nhận là Thạc sĩ không chỉ tại Vương Quốc Anh mà còn tại Châu Âu, Châu Úc, Châu Á, Nam Phi và một số hiệp hội ngành nghề Hoa Kỳ.

Tham khảo:

 1. Trang web của TQUK: TẠI ĐÂY
 2. So sánh level 7 tại Vương Quốc Anh với các quốc gia khác: TẠI ĐÂY
 3. Level 7 là Thạc sĩ (Master) tại Vương Quốc Anh: TẠI ĐÂY

Về Đại học Horizons, Cộng hòa Pháp

 • Bộ giáo dục Quốc gia, đào tạo đại học và nghiên cứu, Cộng hòa Pháp  theo giấy phép s: 0451674A
 • Sở giáo dục quản lý đào tạo chuyên gia Paris theo đăng ký số 11752996775
 • Kiểm định bởi ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) chuyên sâu cho lĩnh vực đào tạo Sư phạm và Giáo dục. ACBSP là hệ thống kiểm định hàng đầu thế giới dành cho các chương trình quản lý, được công nhận bởi CHEA Hoa Kỳ. ACBSP chỉ kiểm định cho các đại học có đầy đủ giấy phép và công nhận.
 • Kiểm định ECBE (European Council for Business Education) là hệ thống kiểm định uy tín của Châu Âu dành cho đào tạo Quản lý chuyên kiểm định cho các chương trình đại học và sau đại học toàn Châu Âu cho hệ đào tạo truyền thống.
 • Kiể m định EADL (European Association for Distance Learning): Hệ thống kiểm định cho mô hình đào tạo trực tuyến uy tín của Châu Âu.
 • Kiểm định ASIC Vương Quốc Anh: ASIC là tổ chức kiểm định độc lập, được công nhận bởi chính phủ Anh (UK Visas & Immigration (UKVI) – một đơn vị thuộc Bộ nội vụ Anh Quốc). ASIC được công nhận bởi CHEA Hoa Kỳ và HU Paris đạt kiểm định cấp độ cao nhất từ ASIC.
 • Kiểm định bởi ATHE (Association for Transnational Higher Education Accreditation): là tổ chức đảm bảo chất lượng cho đào tạo đại học liên Quốc gia, giúp các chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn European Quality Assurance Register (EQAR).
 • Thành viên của FEDE (Federation for EDucation in Europe) là tổ chức phi chính phủ hoạt động hơn 50 năm nhằm đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp tại Châu Âu.

Cộng hòa Pháp và Việt Nam đã ký kết “Thỏa thuận hành chính giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục quốc gia, Đào tạo đại học và nghiên cứu Pháp về việc công nhận các quá trình đào tạo và văn bằng”, có hiệu lực từ 2004, tái ký năm 2016 (có hiệu lực đến nay) và dự kiến tái ký vào tháng 6/2019

Liên hệ TESOL Gate

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

LRN UK Level 3 in TESOL programme helps graduate learners to meet the job requirement as English teachers at English language centers

Learning Resources Network
Level 3 Certificate in TESOL, Accredited by Ofqual UK

Liên hệ TESOL Gate để nhận thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến