Testimonials 1

LRN UK Level 3 in TESOL programme helps graduate learners to meet the job requirement as English teachers at English language centers

Learning Resources Network
Level 3 Certificate in TESOL, Accredited by Ofqual UK

Chứng chỉ TESOL được kiểm định và công nhận bởi TQUK, Ofqual Vương Quốc Anh và là giấy thông hành quan trọng cho giảng viên tiếng Anh

LRN
Learning Resources Network, TESOL Certificate (Recognized & Accredited)

Thạc sĩ Giáo dục chuyên ngành TESOL từ Đại học chuyên ngành Veritas được kiểm định bởi MQA, theo tiêu chuẩn UK và tương thích khung năng lực Châu Âu

ME in TESOL Veritas
Horizons University, France, Master of Arts in TESOL

Tiến sĩ giáo dục (Doctor of Eduction) hay EdD là bằng cấp danh giá nhất trong lĩnh vực sư phạm. Nghiên cứu sinh có thể chọn chuyên ngành TESOL khi làm luận án.

Doctor in Education ngành TESOL
Horizons University, France, Doctor of Education chuyên ngành TESOL

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?