Trách nhiệm miễn trừ

London Language College (LLC) is a UK registered institution with the UK Register of Learning Providers No.10087369 and had the UK government’s ESFA – the Education and Skills Funding Agency.

London Language College (LLC) được kiểm định bởi ASIC ở cấp độ cao nhất (Premier College) và là thành viên của The Modern Language Association. The London Language College is government-approved and recognised by UKVI (UK Gov Home Office).

In order to ensure the full transparency of activities and to avoid misunderstandings affecting the interests of learners and our partners, the London Language College itself hereby declares disclaimers in its activities according to the list and statement below.

London Language College (LLC) sở hữu ESOL Gate, TESOL Gate và Oversea English

Đặc điểm pháp lý của London Language College

LLC sở hữu các nhãn hiệu chuyên tiếng Anh

LLC sở hữu các nhãn hiệu ESOL Gate, TESOL Gate, Oversea English. Các nhãn hiệu ESOL Gate, TESOL Gate, Oversea English đều hoạt động dưới giấy phép và kiểm định của LLC.

LLC được kiểm định và công nhận

London Language College (LLC) được kiểm định bởi ASIC ở cấp độ cao nhất (Premier College) và là thành viên của The Modern Language Association. The London Language College is government-approved and recognised by UKVI (UK Gov Home Office).

Hoạt động theo mô hình PPP - Practice & Preparation Provider

LLC cung cấp quyền PPP (Practice & Preparation Provider) với nhiệm vụ chuẩn bị, ôn luyện, tổ chức thực hành về tiếng Anh cho các đối tác toàn cầu. PPP chỉ có nhiệm vụ đào tạo và khảo thí, không can thiệp vào kết quả.

LLC độc quyền công tác khảo thí

Các đối tác triển khai chương trình của ESOL Gate, TESOL Gate và Oversea English chỉ tổ chức đào tạo, ôn luyện. Tất cả End Point Accessment được thực hiện bởi LLC.

LLC được đăng ký tại UK

London Language College (LLC) is a UK registered institution with the UK Register of Learning Providers No.10087369 and had the UK government’s ESFA.

LLC không cam kết những điều không thuộc thẩm quyền

LLC, các đối tác, các PPP của LLC không cam kết những điều không thuộc thẩm quyền như tính công nhận tại cơ quan làm việc sau khi hoàn tất chương trình, khả năng thăng tiến và có việc sau khi tốt nghiệp…

LLC không cam kết

Căn cứ giấy phép của London Language College, kiểm định của LLC, căn cứ các quy định của công nhận bằng cấp quốc tếtheo hệ thống công nhận bằng cấp quốc gia NARIC, quy định về quyền và trách nhiệm của các tổ chức kiểm định đối tác, LLC không cam kết:

  • Không cam kết học là sẽ tốt nghiệp nếu không đạt yêu cầu về học thuật được quy định bởi đối tác và các quy định, quy trình học thuật của đối tác LLC.
  • Không cam kết bằng cấp sẽ được công nhận hoặc tiếp nhận bởi bên thứ 3. Việc tiếp nhận là thẩm quyền của bên thứ 3, không phải của LLC.
  • Không cam kết sau khi ra tốt nghiệp là sẽ mặc nhiên thăng tiến, thành công trong sự nghiệp hoặc các vấn đề phát triển sự nghiệp khác.
  • Không cam kết bằng cấp được mặc nhiên tiếp nhận tại cơ quan đang làm việc (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú hoặc định cư sau khi tốt nghiệp. Quyết định thuộc về cơ quan di trú của các nước.
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng cấp của quốc gia khác (trách nhiệm thuộc về Bộ giáo dục các nước)

LLC cam kết

100% CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH 100%
100% KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ 100%
100% BẰNG HOẶC CHỨNG CHỈ ĐƯỢC CẤP CHÍNH THỨC 100%
100% HƯỞNG QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN CHÍNH THỨC 100%

Liên hệ London Language College