TESOL Level 3 của Anh Quốc lại là TESOL Level 4 theo khung Châu Âu? Tại sao vậy?

Tại Anh Quốc và Châu Âu đã quá quen thuộc với hệ thống đào tạo theo Bậc (Level) và hiện nay, đã áp dụng tại Châu Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, một trong những nhầm lẫn nhất hiện nay là ở Level 3 của UK khi mà Level 3 của UK theo hệ thống Level RQF lại không phải Level 3 của Châu Âu mà là Level 4.

Có sự khác biệt như vậy là do kết cấu của hệ thống khung năng lực của Anh Quốc lại ghép Level 4 và Level 5 tương ứng với Level 5 của Châu Âu và tách hoàn toàn Level 3 của Anh Quốc tương đương với Level 4. Chúng ta hãy xem tính tương quan giữa các Level giữa Anh Quốc và Châu Âu để hiểu hơn về vấn đề này:

Chứng chỉ TESOL Level 3 của Anh Quốc sẽ tương đương TESOL Level 4 của Châu Âu, được công nhận năng lực cấp Trung và tương đương Certificate IV của Úc

Như vậy, nếu bạn học TESOL Level 3 của Vương Quốc Anh, bạn sẽ được công nhận là Level 4 theo khung Châu Âu (năng lực trung cấp), được công nhận tương đương Certificate IV của Úc và được công nhận là chứng chỉ trung cấp tại Việt Nam.

Để hiểu vì sao Level 4 của khung năng lực Châu Âu lại tương ứng với Certificate IV của Châu Úc, chúng ta xem bảng dưới đây:

TESOL Level 3 UK = TESOL Level 4 Châu Âu = TESOL Certficate IV Úc = Chứng chỉ TESOL cấp trung tại Việt Nam.

Nguồn: TESOL GATE

Tài liệu tham khảo:

  • Hệ thống kiểm định Ofqual của Vương Quốc Anh
  • Tương quan khung năng lực Anh Quốc và Châu Âu
  • Tương quan khung năng lực Châu Âu và Châu Úc
  • Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH về việc “Công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở nước ngoài cấp”,
Liên hệ TESOL Gate

Liên hệ TESOL Gate để nhận các ưu đãi học phí cho kỳ khai giảng sắp đến.

LRN TESOL Level 3 Certificate (kiểm định Ofqual UK)