Khác biệt London Language College

“Một chương trình tiếng Anh nếu không được kiểm định sẽ không đảm bảo chất lượng trong mục tiêu, quá trình và kết quả đào tạo"
CEO of The London Language College
Dr. Jan

0

cấp độ đến Tiến sĩ

0

kiểm định & công nhận

0

campus Việt Nam
và quốc tế

0

giảng viên chuyên ngành

Introduction

London Language College (LLC) is a UK registered institution with the UK Register of Learning Providers No.10087369 and had the UK government’s ESFA – the Education and Skills Funding Agency.

London Language College (LLC) được kiểm định bởi ASIC ở cấp độ cao nhất (Premier College) và là thành viên của The Modern Language Association. The London Language College is government-approved and recognised by UKVI (UK Gov Home Office).

LLC sở hữu

Chương trình Kiểm định và công nhận

100% chương trình được kiểm định và công nhận tại Quốc gia cấp bằng và trên thế giới giúp có thể giảng dạy tiếng Anh trong nước và nước ngoài.

read more
Học tập không ảnh hưởng công việc hiện tại

Mô hình đào tạo cho người đi làm bao gồm mô hình phối hợp giữa du học ngắn ngày, học trên hệ thống và workshop tại địa phương giúp có thể vừa học vừa làm.

read more
Tuân thủ tuyệt đối mục tiêu đào tạo

Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên Việt Nam từ đại học đối tác kết hợp với chính sách cho vay học trả chậm 0% lãi suất giúp ai cũng có thể tham gia

read more

Kiểm soát chất lượng đào tạo

Nội dung được kiểm định

100% nội dung đào tạo được kiểm định và công nhận bởi các đối tác, là các đơn vị uy tín đã được công nhận tại Anh Quốc

Công nghệ giảng dạy

Chương trình theo mô hình Hybrid kết hợp hệ thống đào tạo trực tuyến và thực hành trên lớp

Giảng viên được chuẩn hóa

100% giảng viên qua đào tạo và được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng viên từ đối tác của UK English

Đo lường hiệu quả

Quá trình được đánh giá và cải tiến liên tục với quy trình khắc phục phòng ngừa và cải tiến

Đối tác được công nhận

Các trung tâm khảo thí và ôn luyện (PPP) đều trải qua quá trình đánh giá và đào tạo trước khi triển khai chương trình của UK English

Dịch vụ tối ưu

Học viên được cung cấp các dịch vụ cộng thêm nhằm tối ưu việc học và gia tăng năng lực tiếng Anh

Kiểm định & Công nhận

ESOL Gate - TESOL Gate and Oversea English