Chứng chỉ TESOL do cơ sở nước ngoài cấp sẽ được công nhận tại Việt Nam nếu…

Xin chào anh chị và các bạn,

Giảng viên tiếng Anh được xem là một nghề hấp dẫn không chỉ tại Việt Nam mà tại hầu hết các quốc gia xem trọng tiếng Anh. Chứng chỉ TESOL là bước chuẩn bị quan trọng, không chỉ để có được năng lực nghề nghiệp trong giảng dạy tiếng Anh mà còn là giấy thông hành bắt buộc để được tiếp nhận vào các cơ sở giảng dạy tiếng Anh.

Tuy nhiên, thực tế không phải chứng chỉ TESOL nào cũng được kiểm định và công nhận. Trên thế giới, các chuyên gia chia các chứng chỉ TESOL thành 2 nhóm (1) Nhóm chứng chỉ hoàn thành chương trình TESOL; (2) Nhóm chứng chỉ làm việc trong ngành TESOL (TESOL IA, 2012). Riêng nhóm thứ 2 các chương trình TESOL phải được kiểm định và công nhận thì mới có giá trị sử dụng chính thức hoặc là cơ sở để tiếp tục tham gia các chương trình cao hơn như Master of Arts in TESOL.

Hiểu về tính kiểm định và công nhận của một chương trình TESOL

Các chương trình TESOL thuộc nhóm (1) Nhóm chứng chỉ hoàn thành chương trình thường được các tổ chức triển khai đào tạo và cấp chứng chỉ của riêng cơ sở đó nhưng không được chính phủ của quốc gia cấp chứng chỉ công nhận và không được bất kỳ tổ chức kiểm định uy tín nào kiểm định. Một số chương trình có thể hiện được kiểm định nhưng tổ chức kiểm định rất yếu hoặc thậm chí là các tổ chức kiểm định mạo danh.

Đối với các chương trình TESOL thuộc nhóm 2, nhóm được kiểm định và công nhận thì yêu cầu đầu tiên là phải được chính phủ quốc gia cấp chứng chỉ TESOL công nhận và được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định giáo dục uy tín. Một số quốc gia tổ chức công nhận cũng là tổ chức kiểm định và nó thuộc sự quản lý của chính phủ.

Làm sao để kiểm tra tính kiểm định và công nhận của một chương trình TESOL?

Trong phạm vi bài viết này, TESOL Gate xin giới thiệu đến bạn cách kiểm tra tính kiểm định và công nhận của chứng chỉ TESOL từ 2 quốc gia hàng đầu thế giới về đào tạo TESOL hiện nay là Vương Quốc Anh, Úc và Canada.

A. Kiểm tra tính kiểm định và công nhận của chứng chỉ TESOL của Vương Quốc Anh

Tại Anh Quốc, tất cả các chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ làmviệc buộc phải được công nhận bởi chính phủ Anh thông qua tổ chức Ofqual. Trên hệ thống Ofqual sẽ đăng tải thông tin chính xác và minh bạch tất cả các chương trình đào tạo hành nghề theo Level được kiểm định và công nhận.

Được công nhận trên Ofqual, đồng nghĩa với được công nhận bởi chính Phủ Anh, được công nhận theo khung năng lực RQF của Anh Quốc, được công nhận toàn Châu Âu theo khung năng lực EQF, công nhận tại Úc theo khung năng lực AQF và công nhận toàn ASEAN theo khung năng lực AQRF.

Hướng dẫn kiểm tra chứng chỉ TESOL của Vương Quốc Anh:

Bước 1: Vào cổng tìm kiếm chương trình được kiểm định của Ofqual Vương Quốc Anh TẠI ĐÂY

Bước 2: Nhập vào tên chương trình hoặc tổ chức cần kiểm tra thông tin.

Bước 3: Nếu xuất hiện tên chương trình, chương trình bạn đang tìm kiếm được công nhận bởi chính phủ Anh và kiểm định bởi Ofqual. Ngược lại, chứng chỉ TESOL mà bạn học không hề được công nhận tại Anh.

Nếu chứng chỉ TESOL được công nhận tại Anh Quốc sẽ được xem xét công nhận toàn Châu Âu, Châu Úc, Đông Nam Á và một số hiệp hội ngành nghề Hoa Kỳ.

Nếu không xuất hiện thông tin về chương trình TESOL trên Ofqual, chương trình sẽ không được công nhận theo hệ thống đào tạo nghề nghiệp chính thức của Anh Quốc.
Hướng dẫn kiểm tra chứng chỉ TESOL của Úc

Tại Úc, chứng chỉ TESOL được công nhận phải được đăng tải chính thức trên hệ thống giáo dục nghề nghiệp của chính phủ Úc.

Bước 1: Vào cổng thông tin tìm kiếm các chương trình nghề nghiệp của chính phủ Úc TẠI ĐÂY

Bước 2: Nhập vào tên tổ chức cấp chứng chỉ TESOL. Nếu xuất hiện và nội dung trùng khớp với chương trình  TESOL mà bạn theo học, xin chúc mừng bạn. Ngược lại, chương trình bạn tham gia không được công nhận ngay tại nước Úc.

Nếu không được công nhận tại nước cấp chứng chỉ, chứng chỉ TESOL sẽ không được công nhận tại bất kỳ nơi nào khác, không được xem xét làm cơ sở để học cao hơn (ngoại trừ một số thỏa thuận nội bộ giữa cơ sở đào tạo và trường đại học).

Kiểm tra cơ sở giáo dục được công nhận tại Canada

Bước 1: Vào cổng thông tin các tổ chức giáo dục của chính phủ Canada TẠI ĐÂY

Bước 2: Nhập tên của Cơ sở giáo dục của Canada vào bảng tìm kiếm.

Chứng chỉ TESOL được công nhận tại Anh hoặc Úc sẽ được công nhận tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ:

Khi đã được chính phủ Anh công nhận, việc công nhận tại Châu Âu căn cứ vào các thỏa ước công nhận bằng cấp Châu Âu và khung năng lực Quốc gia

Do chương trình TESOL tại UK được phát triển theo khung năng lực RQF (Regulated Qualification Framework) của chính phủ Anh, tương thích hoàn toàn với khung năng lực Châu Âu (EQF – European Qualification Framework) và hệ thống NQF (National Qualification Framework) do đó chứng chỉ TESOL nếu được công nhận tại Anh sẽ được công nhận toàn Châu Âu.

Kiểm tra tính tương quan giữa hệ thống năng lực Anh Quốc với hệ thống năng lực Châu Âu TẠI ĐÂY

Công nhận chứng chỉ TESOL của Anh Quốc tại Úc theo tính tương đương với khung năng lực Quốc gia Châu Úc (AQF – Australia Qualification Framework). Ngược lại nếu chứng chỉ tại Úc sẽ được công nhận tại UK và Châu Âu

Không giống như Châu Âu với khung năng lực EQF 8 bậc, khung năng lực Châu Úc (AQF) áp dụng 10 bậc. Các Level đều có tính tương đương giữa Anh Quốc và Châu Âu, chỉ có Level 3 của UK sẽ tương ứng với Level 4 của Châu Âu. Chính vì như vậy, Level 3 của Anh Quốc sẽ tương ứng với Certificate IV in TESOL của Úc. Tại Úc, TESOL Cert IV là chứng chỉ TESOL được công nhận khá phổ biến giống như TESOL Level 3 của UK.

Công nhận tại Đông Nam Á theo khung năng lực Asean (AQRF)

Các quốc gia của ASEAN áp dụng kung năng lực tham chiếu Asean AQRF (ASEAN Qualifications Reference Framework) với 8 bậc tương thích hoàn toàn với khung năng lực Châu Âu (EQF). Do tính tương quan, chứng chỉ TESOL được công nhận tại Anh và Úc sẽ được công nhận tại Châu Á với khung bậc 4 tương đương năng lực cấp trung.

Công nhận tại Việt Nam theo khung năng lực Quốc gia Việt Nam

Ngày 18/19/2016, thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1982/QĐ-TTg về việc phê duyệt khung trình độ quốc gia, trong đó nêu rõ Việt Nam áp dụng khung năng lực 8 bậc với bậc 8 cao nhất là Tiến sĩ. Xem thêm về khung năng lực quốc gia của Việt Nam TẠI ĐÂY

Công nhận chứng chỉ TESOL đã được công nhận tại Anh và Úc sẽ được công nhận ngay lập tức tại Việt Nam theo Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH.

Vào ngày 29/12/2017, Bộ Lao động thương binh và Xã hội Việt Nam đã ban hành thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH về việc “Công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở nước ngoài cấp”, trong đó nêu rõ:

Điều 3. Công nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp

Văn bằng, chứng chỉ của người học do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp được công nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

3. Đối với những người được cấp văn bằng, chứng chỉ được cấp bởi cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động hợp pháp ở nước ngoài mà các chương trình đào tạo đã được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận và được phép cấp văn bằng, chứng chỉ, đồng thời phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

a) Đảm bảo tương đương về điều kiện trình độ tuyển đầu vào đối với trình độ trung cấp, cao đẳng;

b) Tương thích với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Tương thích về thời lượng học tập tính theo năm học hoặc theo số tín chỉ tích lũy ở cuối khóa học.

thì sẽ được công nhận tại Việt Nam theo Điều 5:

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của người có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp: Người có văn bằng, chứng chỉ thuộc các trường hợp nêu tại Điều 3 của Thông tư này không phải làm thủ tục công nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ.

Việc chọn một chương trình đào tạo chứng chỉ TESOL được kiểm định và công nhận tại chính nước cấp bằng là đặc biệt quan trọng, nhằm đảm bảo được công nhận hành nghề tại nước khác, được xem xét học lên MA in TESOL của các đại học kiểm định và công nhận uy tín.

Liên hệ TESOL Gate

Liên hệ TESOL Gate để nhận các ưu đãi học phí cho kỳ khai giảng sắp đến.

Chương trình TESOL Level 3 Certificate của Vương Quốc Anh được kiểm định bởi Ofqual